Sunday, 27 April 2014

சிநேகம் - சிறுகதை 2


இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து என்னால் மீளமுடியவில்லை.

அதுவும் இவ்வளவு அருகில் எதிர் பார்க்கவில்லை.அதன் வேகமும், 

பாய்ச்சலும்,உயரமும் நொடியில் என்னை பயமுறுத்தி அகன்றன.
மனதின் ஆட்டம் நிற்கவில்லைThursday, 17 April 2014

சாய் பாமாலை - 6 Sai Pamaalai - 6

பாடல் - 6

அன்பில்  தீபம்  ஏற்றி
உன்  அருகில்  வாழ்கிறேன்
செய்யும்  பணியின்  ஊடே
உன்  காணம்  இசைக்கிறேன்

"சாய் பாமாலை"-2

                                                                       பாடல் - 2


                                                 குருவே குருவே நீ வாழி
                                                 குருவின் பார்வைக்கு என் நன்றி
                                                 குறைகள் இன்றி வாழ்வதுவே
                                                 குருவின் ஆட்சிக்கு நாம் சாட்சி